Navegando por
Categoría: Informació

BEQUES NESE CURS 2018-19

BEQUES NESE CURS 2018-19

BEQUES I AJUDES PER ALUMNES NESE (CURS 18/19)

 

TERMINI: del 3 de setembre al 27 de setembre de 2018

Ja teniu a la vostra disposició informació relativa a les beques i ajudes del Ministerio d’Educación y Formación Profesional ,  per a l’ alumnat NESE, del curs 2018-19.

Recordam  la necessitat de destinar la subvenció a la finalitat per la qual es concedeix per evitar el posterior reintegrament de l’ajuda. D’acord amb l’article 20 de la convocatòria, són causes de reintegrament: causar baixa en el centre abans de final del curs, no assistir a un 50% o més de les hores lectives i no abonar els serveis prestats pels qual se s’hagués concedit l’ajuda.

Tota la informació necessària la podeu trobar https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar.html

La sol.licitud es pot fer de manera telemàtica o dur el formulari en pdf emplenat amb la signatura del sol.licitant i del altres membres computables de la familia, acompanyada de a documentació descrita a la convocatòria

FONS DE LLIBRES CURS 2018-19

FONS DE LLIBRES CURS 2018-19

El proper curs 2018-19 es posa en marxa, per primera vegada el Programa de fons de llibres a la nostra escola. Les famílies que s’ hi han adherit no fa falta que duguin cap llibre pel setembre, l’ escola proporcionarà tots els llibres necessaris als alumnes que participen del programa.

 

 

INFORMACIÓ BEQUES NESE

INFORMACIÓ BEQUES NESE

BEQUES NESE CURS 2016-17

Us comunicam que ja està publicada a la web del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports la Resolució definitiva de la convocatòria d’ajudes per alumnes amb NESE per aquest curs 2017-2018.

Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, els interessats poden presentar un recurs de reposició. El termini acaba el dia 3 de maig de 2018.

Enguany no s’han publicat els llistats de beneficiaris ni en la web del Ministeri ni en les Unitats de Tràmit, atesa la prohibició de l’Agència de Protecció de Dades. Per a que els sol·licitants tenguin coneixement de la resolució final de la seva sol·licitud, el Ministeri els hi està enviant un correu electrònic perquè accedeixin a la SEU electrònica i es descarreguin la comunicació individualitzada amb indicació de les ajudes e imports concedits o la denegació i la seva causa.

En cas que hi esteu interessats, podeu trobar la resolució,el recurs de reposició i el mètode d’ accés a la notificació a la web del Ministeri o a la Secretaria del centre.

PROCÉS D’ ESCOLARITZACIÓ 2018-19

PROCÉS D’ ESCOLARITZACIÓ 2018-19

El calendari del procés d’ admissió per a nins i nines de 3 anys que es matriculen per primera vegada a algun dels centres públics i concertats de les Illes Balears el proper curs 2018-19 i per la resta d’ alumnes d’ educació infantil, primària i ESO començarà dia 3 de maig

Els terminis d’ aquest procés són els següents:

Del  3 al 16 de maig: termini per presentar les sol.licituds

Dia 6 de juny: publicació de les llistes provisionals d’ admesos

Dia 21 de juny: Publicació de les llistes definitives

Del 22 al 27 de juny: període de matriculació d’ educació infantil i primària

Del 26 al 29 de juny: període de matriculació d’ ESO

Els fulls de sol.licitud es troben als centres educatius, a les oficines d’ escolarització i a la web escolarització.caib.es El tràmit es pot fer de manera telemàtica o de manera presencial i s’ ha de presentar al centre triat com a primera opció

 

 

JORNADES CONVIVEXIT

JORNADES CONVIVEXIT

La nostra escola ha estat seleccionada per anar a fer una ponència sobre com treballam la Convivència i la Coeducació . La ponència s’ ha realitzat al Centre de Professorat de Palma dins unes Jornades adreçades a coordinadors de convivència de Ceips , IES  i EOEPS,  organtizades per Convivexit . Ser seleccionats per la nostra feina i poder-ho explicar com a exemple a altres centres ha estat una experiència ben positiva per  a nosaltres.

 

FORMACIÓ DELS MESTRES

FORMACIÓ DELS MESTRES

Els/les mestres del Ceip Els Molins ja fa un parell de cursos que feim un Pla de formació anual de centre per tal de conéixer totes aquelles eines pedagògiques que tenim a l’abast i poder introduir aquelles que consideram més profitoses, segons el context de la nostra escola i alumnat.

Durant els dos darrers cursos hem realitzat formació en Treball Cooperatiu i Ambients. Enguany, realitzam quatre  formacions: un curs de Projectes de Treball, un de Projectes Documentals Integrats , un de Coordinació i un de Tasques de Secretaria.

Dedicam hores i esforços a la formació del professorat, per tal de fer reflexió pedagògica i millorar la nostra tasca docent.

error: Content is protected !!