Serveis complementaris

Serveis complementaris

Durant aquest curs, i de manera excepcional, queden suspeses les activitats complementàries, ja que no es poden garantir les condicions sanitàries necessàries que es reflecteixen a la normativa vigent.

error: Content is protected !!