NORMES D’ÚS IMATGES WEB

NORMES D’ÚS IMATGES WEB

 

Les imatges de menors incorporades a aquesta WEB

estan protegides per la LLei Orgànica 3/2018, de

protecció de Dades Personals i garantia dels Drets Digitals.

Per això està TOTALMENT PROHIBIDA la seva difusió,

divulgació, transmissió o posada a disposició de tercers,

amb qualsevol finalitat.

 

error: Content is protected !!