FONS DE LLIBRES

FONS DE LLIBRES

FONS DE LLIBRES CURS 2023-2024

La finalitat d’aquest programa és combinar l’educació en valors de caràcter social, solidari i ecoambiental amb l’estalvi de les famílies.

L’alumnat que vulgui participar en el programa per al curs que ve, ha de retornar el full signat amb el resguard del banc juny 2023. L’alumnat que forma part d’aquest programa, rebrà a principi de curs els llibres necessaris des de l’escola a un preu econòmic amb unes condicions d’ús que s’han de respectar, així com algun material que s’haurà de cuidar i usar bé per poder reutilitzar-los al llarg de l’ escolarització. Aquest preu anirà variant cada any, segons l’aportació econòmica que oferti Conselleria, segons el preu dels llibres i el romanent de llibres que tengui l’escola. L’adhesió al Programa és voluntària.

Condicions d’ús dels llibres i material del Fons de llibres

  • Els llibres es lliuraran al llarg dels primers 15 dies del curs, folrats i amb bones condicions

  • Els llibres s’han de cuidar adequadament. No es poden rompre pàgines, escriure (menys als quadernets fungibles), subratllar, pintar o arrugar. Tampoc no es pot llevar el folre. El nom de l’alumne s’ha de posar dins l’etiqueta del llibre (no a cap altra banda).

  • Els llibres s’hauran de retornar al centre amb bones condicions durant els darrers 15 dies de curs.

  • Hi haurà una Comissió encarregada de revisar tots els llibres.En cas que algún llibre es perdi o es retorni amb males condicions s’haurà de pagar el valor del llibre i/o el que valgui el material fet malbé.

 

En cas que volgueu formar part del programa, heu d’ ingressar la quantitat de 60€ al següent nº de compte:

CAIXABANK ES12 2100 7967 7713 0008 0924

L’ ingrés s’ha de fer abans de juny de 2023 i retornar el resguard d’ingrés al tutor/a

Heu d’indicar el nom de l’alumne i el curs de l’any que cursarà.

L’ingrés d’aquesta quantitat implica: pertànyer al fons de llibres, l’acceptació de les decisions preses per la Comissió i el compliment de les normes d’ús. El centre no pot emetre factures per aquest concepte.

RETORN DEL MATERIAL D’AQUEST CURS.

Els alumnes que enguany han format part del fons de llibres han de retornar amb bones condicions tots els llibres del fons de llibres al seu tutor/a dins una bossa tancada i amb el nom posat dins els dies 10 a 14 de juny de 2024

error: Content is protected !!