ABSENTISME ESCOLAR

ABSENTISME ESCOLAR

Les faltes d’ assistència arribaran com a no justificades a les famílies mitjançant Gestib i s’ hauran de justificar per escrit al mateix Gestib o a l’ agenda de l’ alumne.

Normativa absentisme escolar

error: Content is protected !!