Consell escolar

Consell escolar

El Consell Escolar del centre està format per:

Laura Escobar Ordax . Representant d’ AMIPA

Francesca M. Amengual Roca . Representant de famílies

Antònia Moyà Cañellas Representant de mestres

Carla Ayuso Llull . Secretària

Rosa M. Antich Martínez.Presidenta

Vos informam que el present curs hi haurà renovació d’ una meitat del Consell Escolar, i s’ ha de triar un representant de famílies. Qualsevol pare/mare que estigui interessat pot presentar-se com a candidat/candidata.

El sorteig públic per a constituir la Junta electoral serà dia 5 d’ octubre a les 9:45h al hall del centre.

ANNEX_II_Calendari_2021-2022

PROCÉS:

5/10/2021: Sorteig públic dels membres de titulars i suplents de la Junta Electoral:

Direcció : Rosa Antich

Mestre: Margalida Riutort (titular) , Irma Alanzol (suplent)

Pare/mare: Nairin Jimenez (titular), Asma Boughrara (suplent)

error: Content is protected !!