Consell escolar

Consell escolar

 

S’ inicia el procés d’ eleccions al Consell Escolar on es farà la renovació de la meitat dels membres, s’ ha de renovar un representant de mestres i el representant d’AMIPA.

Es realitzarà seguint el següent calendari:

4/10/19: Sorteig públic dels membres titulars i suplents de la Junta Electoral, entre tots els components del cens. Convocatòria de la reunió de constitució de la Junta Electoral.

7/10/19: Constitució de la Junta electoral. Aprovació dels censos, el calendari i els models de sobres i paperetes

14/10/19: Exposició pública dels censos i inici del període de reclamacions

18/10/ 19: A les 14h termini de les reclamacions als censos

21/10/19: Reunió de la junta electoral si hi ha reclamacions

23/10/19: Publicació dels censos definitius

28/10/19: A les 12h final del termini de presentació de candidatures per escrit

07/11/19: Reunió de la Junta electoral per al sorteig dels membres de les meses

08/11/19: Publicació de les candidatures

12/11/19: A les 12h fi del termini de les candidatures provisionals

18/11/19: Reunió de la junta electoral si hi ha reclamacions

19/11/19: Publicació de les candidatures definitives

27/11/19: Eleccions de pares i mares

05/12/19: Constitució del nou CE

Candidatures presentades

Laura Escobar Ordax

Maria L. López Sarrias

error: Content is protected !!