Consell escolar

Consell escolar

El Consell Escolar del centre està format per:

ISABEL PONS SASTRE

Representant d’AFA

URSULA PERELLÓ MIR

Representant de famílies

AGUSTÍN RIGO JUAN

Representant de mestres

ANTÒNIA MOYÀ CAÑELLAS

Secretària

CARLA AYUSO LLULL

Presidenta

error: Content is protected !!