Consell escolar

Consell escolar

El Consell Escolar del centre està format per:

Laura Escobar Ordax . Representant d’ AMIPA

Francesca M. Amengual Roca . Representant de famílies

Antònia Moyà Cañellas Representant de mestres

Carla Ayuso Llull . Secretària

Rosa M. Antich Martínez.Presidenta

Vos informam que el present curs hi haurà renovació d’ una meitat del Consell Escolar, i s’ ha de triar un representant de famílies. Qualsevol pare/mare que estigui interessat pot presentar-se com a candidat/candidata.

El sorteig públic per a constituir la Junta electoral serà dia 5 d’ octubre a les 9:45h al hall del centre.

ANNEX_II_Calendari_2021-2022

PROCÉS:

5/10/2021: Sorteig públic dels membres de titulars i suplents de la Junta Electoral:

Direcció : Rosa Antich

Mestre: Margalida Riutort (titular) , Irma Alanzol (suplent)

Pare/mare: Nairin Jimenez (titular), Asma Boughrara (suplent)

Benvolgudes famílies:

Vos informam que les candidatures provisionals com a representants de famílies al Consell Escolar són:

Úrsula Perelló Mir

Bel Pons Sastre

El resultat del sorteig de les meses electorals és :

Magdalena Guasp Cladera

Francesca Ballester Tarraga

El període de reclamacions e candidatures provisionals és fins dia 12/11/2021 a les 12:00h

Dia 19/11/2021 es publicaran les candidatures definitives i s’ inicia el període de campanya electoral

Dia 30/11/2021 es duran a terme les eleccions de pares i mares. L’horari de votació presencial serà de 14:00h a 15:00h al hall del centre. El vot per correu es pot sol.licitar de dia 19/11/2021 a dia 22/11/2021 fins les 12:00h. Els vots es poden emetre per correu fins dia 29/11/2021 a les 14:00h (es pot dipositar a qualsevol oficina de correus, el centre ha d’ haver rebut un sobre tancat amb la papereta oficial i una còpia del dni abans de les 14:00h de dia 29/11/2021

PAPERETA VOT PER CORREU: MODEL PAPERETA

Les candidatures DEFINITIVES al Consell Escolar són:

Úrsula Perelló Mir

Bel Pons Sastre

error: Content is protected !!