Consell escolar

Consell escolar

El Consell Escolar del centre està format per:

Laura Escobar Ordax . Representant d’ AMIPA

Francesca M. Amengual Roca . Representant de famílies

Antònia Moyà Cañellas Representant de mestres

Carla Ayuso Llull . Secretària

Rosa M. Antich Martínez.Presidenta

error: Content is protected !!