Navegando por
Etiqueta: BEQUES NESE

BEQUES NESE

BEQUES NESE

Bon dia,

Us comunicam que ja està publicada a la web del Ministeri d’Educació i Formació Professional la resolució definitiva de la convocatòria d’ajudes per alumnat amb NESE del curs 2017–2018.

Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, els interessats poden presentar un recurs de reposició. El termini per presentar-lo és del 8 de maig al 7 de juny (inclòs) de 2019.

Com l’any passat, no s’han publicat els llistats de beneficiaris ni en la web del Ministeri ni en les Unitats de Tràmit, atesa la prohibició de l’Agència de Protecció de Dades.
Perquè els sol·licitants tenguin coneixement de la resolució final de la seva sol·licitud, el Ministeri els hi està enviant un correu electrònic perquè accedeixin a la SEU electrònica i es descarreguin la comunicació individualitzada amb indicació de les ajudes i imports concedits o la denegació i la seva causa.

INFORMACIÓ BEQUES NESE

INFORMACIÓ BEQUES NESE

BEQUES NESE CURS 2016-17

Us comunicam que ja està publicada a la web del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports la Resolució definitiva de la convocatòria d’ajudes per alumnes amb NESE per aquest curs 2017-2018.

Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, els interessats poden presentar un recurs de reposició. El termini acaba el dia 3 de maig de 2018.

Enguany no s’han publicat els llistats de beneficiaris ni en la web del Ministeri ni en les Unitats de Tràmit, atesa la prohibició de l’Agència de Protecció de Dades. Per a que els sol·licitants tenguin coneixement de la resolució final de la seva sol·licitud, el Ministeri els hi està enviant un correu electrònic perquè accedeixin a la SEU electrònica i es descarreguin la comunicació individualitzada amb indicació de les ajudes e imports concedits o la denegació i la seva causa.

En cas que hi esteu interessats, podeu trobar la resolució,el recurs de reposició i el mètode d’ accés a la notificació a la web del Ministeri o a la Secretaria del centre.

error: Content is protected !!