TUTORIES 6È EP

TUTORIES 6È EP

Benvolgudes famílies:

Vos informam que , segons la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 25 de maig de 2020 per la qual s’aprova el Protocol per a la fase 2 del procés de desescalada progressiva per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears, se començaran a ofertar tutories d’ orientació i/o matèria per a l’ alumnat de 6è curs d’ Educació primària. El tutor es posarà en contacte amb les famílies via telefònica per pactar el dia i l’hora per realitzar les tutories.Aquestes tutories són de caràcter voluntari.

Qui pot assistir a les tutories presencials? Només els alumnes de 6è EP

Com s’ organitzaran aquestes tutories? Sempre amb cita prèvia a petició del tutor i/o de les famílies. L’equip directiu organtizarà les sessions de tal manera que professorat i alumnat estiguin el temps imprescindible dins el centre.

Els docents només s’ incorporen al centre quan hagin de dur a terme la seva activitat presencial, la resta de jornada laboral seguiran fent teletreball.

No hi haurà servei de transport ni de menjador durant el curs 2019-20

L’ alumnat que vengui a fer les tutories, abans d’ entrar al centre haurà de:

  • Haver-se mirat la temperatura a casa, en cas de ser superior a 37 graus no es pot acudir al centre

  • En cas de tenir símptomes compatibles amb la Covid 19 com tos, febre, mal de cap,dificultat per respirar , etc…no pot acudir al centre. S’ ha d’adreçar al centre de salut

Al moment de l’ entrada el mestre li ajudarà a fer tot el protocol d’entrada al centre:

  • Pulveritzar les sabates amb una disolució d’ aigua i lleixiu

  • Dur la mascareta posada

  • Rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic

I dins l’ estada al centre sempre s’ ha de mantenir la distància interpersonal de 2m.

Cada alumne ha de dur un estoig amb el seu material propi (bolígraf, llapis, goma, etc…) que no podrà compartir.

S’ ha de respectar sempre l’ hora de la cita donada i els familiars no poden entrar dins el centre.

Com posar-se i llevar-se la mascareta

INFOGRAFIA DESESCALADA FASE 2

Adjuntam alguns documents amb infomació que vos pot ser útil.

Deja un comentario

error: Content is protected !!