PROCÉS D’ ESCOLARITZACIÓ 2018-19

PROCÉS D’ ESCOLARITZACIÓ 2018-19

El calendari del procés d’ admissió per a nins i nines de 3 anys que es matriculen per primera vegada a algun dels centres públics i concertats de les Illes Balears el proper curs 2018-19 i per la resta d’ alumnes d’ educació infantil, primària i ESO començarà dia 3 de maig

Els terminis d’ aquest procés són els següents:

Del 3 al 16 de maig: termini per presentar les sol.licituds

Dia 6 de juny: publicació de les llistes provisionals d’ admesos

Dia 21 de juny: Publicació de les llistes definitives

Del 22 al 27 de juny: període de matriculació d’ educació infantil i primària

Del 26 al 29 de juny: període de matriculació d’ ESO

Els fulls de sol.licitud es troben als centres educatius, a les oficines d’ escolarització i a la web escolarització.caib.es El tràmit es pot fer de manera telemàtica o de manera presencial i s’ ha de presentar al centre triat com a primera opció

 

 

Deja un comentario

error: Content is protected !!