FORMACIÓ DELS MESTRES

FORMACIÓ DELS MESTRES

Els/les mestres del Ceip Els Molins ja fa un parell de cursos que feim un Pla de formació anual de centre per tal de conéixer totes aquelles eines pedagògiques que tenim a l’abast i poder introduir aquelles que consideram més profitoses, segons el context de la nostra escola i alumnat.

Durant els dos darrers cursos hem realitzat formació en Treball Cooperatiu i Ambients. Enguany, realitzam quatre formacions: un curs de Projectes de Treball, un de Projectes Documentals Integrats , un de Coordinació i un de Tasques de Secretaria.

Dedicam hores i esforços a la formació del professorat, per tal de fer reflexió pedagògica i millorar la nostra tasca docent.

Deja un comentario

error: Content is protected !!